1.7.24

Δήμος Σιθωνίας: Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπης 5 Ιουλίου 2024

φωτο αρχείο
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτικήδια ζώσης συνεδρίαση, την


Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 μ.μ., στην ΑίθουσαΣυνεδριάσεων του Δημαρχείουγια την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σταπαρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση -Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη διαχείρισης ομβρίων υδάτων οικισμούΜεταγγιτσίου Δ.Ε Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Παπαϊωάννου Σταματία)

2. Έγκριση -Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη διαχείρισης ομβρίων υδάτων παραλιακής ζώνηςοικισμών Τορώνης και Σάρτης Δ.Ε Τορώνης (Εισηγ. κα Παπαϊωάννου Σταματία)

3. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετώντης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών "Αναβάθμισης /επέκτασης δικτύωνύδρευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας" - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Κατ.13)» (Εισηγ. καΠαπαϊωάννου Σταματία)

4. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετώντης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών βελτίωσηςκυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου οικισμών Δήμου Σιθωνίας " – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ.10)» (Εισηγ. καΠαπαϊωάννου Σταματία)

5. Έγκριση Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό αποστάσεων θέσεωνδραστηριοποίησης στάσιμου εμπορίου (Εισηγ. κα Χριστιανού Στυλιανή)

6. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος (Εισηγ. κα Χριστιανού Στυλιανή)

7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου στην θέση Κεραμαριό

Δ.Κ. Νικήτης (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)

8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. κ. Ληστής Θεόδωρος)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 Δήμαρχος

 Μαλλίνης Ιωάννης