Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι
Εγγεγραμμένοι είναι 188 κρατούμενοι, εκ των οποίων