2.7.24

Απάντησή του του Υπουργού προς τον Απ.Πάνα σχετικά με λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Χαλκιδικής

 


Απ.Πάνας

Απάντηση έλαβε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Χαλκιδικής κ.Πάνας Απόστολος στην με αριθμό πρωτ.: 4136/04-04-2024 Ερώτησή του, προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Χαλκιδικής η οποία πραγματοποιήθηκε και έπειτα από σχετική επίσκεψη του στην εν λόγω Δομή.

Στην Απάντησή του προς τον κ. Πάνα ο Υπουργός αναφέρει, πως δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού ως προς τη στελέχωσή του αλλά στον επισυναπτόμενο πίνακα είναι φανερό πως υπάρχουν μια κενή θέση ιατρού φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, μια θέση λογοθεραπευτή και μια θέση εργοθεραπευτή, ενώ με ειδική άδεια απουσιάζει κοινωνική λειτουργός και ο επισκέπτης υγείας έχει μετακινηθεί στο Κ.Υ.Θέρμης, ενώ μια θέση διοικητικού καλύπτει ανάγκες στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο αίτημα του Βουλευτή για αναγκαία συνολικά αποκατάσταση του κτιρίου του ΚΕΦΙΑΠ, ο Υπουργός αναφέρει, πως υπάρχουν κτιριακά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν, ενώ πολλές από τις υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελεγχθούν και να συντηρηθούν, να επισκευαστούν-ανακαινιστούν ή και να αντικατασταθούν. Τονίζεται επίσης στον κ.Πάνα, ότι εφόσον πρόκειται να αναβαθμιστεί η λειτουργία του κτιρίου, θα πρέπει να γίνει αναλυτική μελέτη για την αποκατάσταση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δημοπράτηση ως ενιαίο έργο. Επίσης θα πρέπει να γίνει προμήθεια κατάλληλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τέλος ο Υπουργός επισημαίνει στον Βουλευτή, πώς είναι στις προθέσεις της Διοίκησης η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, κ.λ.π.), μόλις προκηρυχθεί πρόγραμμα που να περιλαμβάνει επεμβάσεις σε κτίρια αυτής της κατηγορίας και προμήθειας εξοπλισμού.

O κ.Πάνας αναφέρει σχετικά : « Με την Απάντησή του στην κοινοβουλευτική μου παρέμβαση το Υπουργείο δεν φαίνεται να κατανοεί την έλλειψη προσωπικού στο ΚΕΦΙΑΠ Χαλκιδικής, παρόλα αυτά γίνεται φανερό πως είναι η πρώτη φορά που εγγράφως αναγνωρίζονται τα κτιριακά του προβλήματα και δηλώνεται ότι η Διοίκηση προτίθεται να εντάξει το έργο σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Θα βρίσκομαι συνεχώς σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς και θα παρακολουθώ την εξέλιξή του παρεμβαίνοντας όπου είναι απαραίτητο κοινοβουλευτικά, συμβάλλοντας στις συνολικές προσπάθειες, ώστε να έχει η Χαλκιδική το Κέντρο Αποκατάστασης που της αξίζει».


Το ακριβές κείμενο της ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ του Υπουργείου προς το Βουλευτή έχει ως εξής :