16.11.23

Σύνθεση συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Προποντίδας για την δημοτική περίοδο 1/1/2024 έως 31/12/2028

 


Σύνθεση  συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Προποντίδας για την δημοτική περίοδο 1/1/2024 έως 31/12/2028.

Με την υπ' αριθμ 24/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, ανακηρύχθηκαν οι Πρόεδροι και τα μέλη των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Προποντίδας για την περίοδο από 1/1/2024  έως 31/12/2028.Δήμος Νέας Προποντίδας