8.11.23

Μία η προσφορά προς ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή «Μετόχι Σταυρονικήτα», Σάνη Χαλκιδικής

 


Μια προσφορά, από την εταιρεία «Σάνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως και Τουρισμού», για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Σάνη, δήμου Κασσάνδρας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της από 26/7/2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς θα εκκινήσει άμεσα. Η οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού δσυμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ως ακίνητο νοείται το γεωτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 276.492,70 τ.μ., το οποίο αποτελεί το αυτοτελές, νότιο τμήμα της έκτασης συνολικής επιφάνειας 915.099,72 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα», στην περιοχή Σάνη, εκτός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας του δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία συνιστά το «Αγρόκτημα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας».

Η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου πραγματοποιείται σε μία φάση και το οικονομικό αντάλλαγμα θα καταβληθεί εφάπαξ.